QUY TRÌNH LÀM SỔ ĐỎ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI ĐẤT KHAI HOANG

Quy trình làm sổ đỏ lần đầu đối với đất khai hoang được pháp luật quy định rõ ràng trong Luật đất đai 2013. Theo đó thửa đất cấp sổ đỏ phải đáp ứng được một số điều kiện theo quy định. Bạn cần nắm rõ những nguyên tắc này để thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ cho đúng.


Điều kiện làm sổ đỏ cho đất khai hoang

Căn cứ vào quy định tại khoản 2 điều 101 Luật đất đai 2013, đất khai hoang sẽ được tiến hành quy trình làm sổ đỏ lần đầu.  Tuy nhiên, thửa đất đó phải đáp ứng được một số điều kiện sau đây:
  • Đất khai hoang được sử dụng ổn định trong khoảng thời gian dài và trước ngày 1/7/2004.  
  • Việc sử dụng đất của người dân không vi phạm Luật đất đai hoặc bất cứ một quy định nào của pháp luật. Điều này cũng đồng nghĩa rằng thửa đất được sử dụng đúng mục đích ban đầu. Người dân không tự ý tiến hành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.
  • Đất khai hoang được Ủy ban nhân dân cấp xã ký xác nhận là không thuộc diện tranh chấp dân sự. Thửa đất không thuộc về ai cho đến khi được chủ sở hữu khai hoang.
  • Thửa đất cấp sổ đỏ phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch dân cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quy trình làm sổ đỏ lần đầu dành cho đất khai hoang

Quy trình làm sổ đỏ lần đầu dành cho đất khai hoang được quy định chi tiết tại điều 70 nghị định 43/2014/NĐ-CP. Trình tự pháp lý được thực hiện theo các bước như sau:
  •  Bước 1: Người sử dụng đất nộp bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại cơ quan chức năng có thẩm quyền. Điển như UBND cấp xã. Bên trong bộ hồ sơ bao gồm đơn đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản trích lục thửa đất, biên lai đóng tiền sử dụng đất hàng năm, bản sao chứng minh thư và sổ hộ khẩu gia đình.
  • Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người sử dụng đất. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm xác nhận hiện trạng đất, nguồn gốc đất để làm căn cứ cho văn phòng đăng ký đất đai thực hiện quy trình trích đo.
  • Bước 3: Hồ sơ được chuyển sang chi cục thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Sau đó, người sử dụng đất sẽ được cơ quan chức năng thông báo và thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình.
  • Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Như vậy, quy trình làm sổ đỏ lần đầu cho đất khai hoang gồm 4 bước pháp lý. Dựa vào đây, bạn có thể thuận lợi tiến hành các bước khi có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mình.

0 nhận xét: